Vše pro Počítač

Co je to Hardware ?

Technické vybavení - fyzické jednotky vytvářející počítačový systém, funkční protiklad programovému vybavení (software). Minimální sestavu tvoří ústřední řídící jednotka, paměť a jednotka styku s prostředím (vstup a výstup informací).

Zdroj - CoJeCo